в тази страница може да видите Планове, правилници и програми за учебната 2022/2023

 

 Тип

 Име на документ

  Правилник за дейността 2022-2023
  Програма превенция ранно напускане 2022-2023
  Програма равни възможности 2022-2023
  План-програма БДП 2022-2023
  ПЛАН за гражданско образование 2022-2023
  Процедура за жалби и сигнали 2022-2023
  Квалификационна дейност 2022-2023
  План за действие на на НСНПГ 2022-2023
  План интеграция 2022-2023
  План ИКТ 2022-2023
  План на комисия учене през целия живот
  План за изпълнение на стратегията за развитие на училището 2022-2023
  Програма за гражданско образование 2022-2023
  Годишен план 2022-2023
  MO план 2022-2023 г-н Одаджиев
  MO план 2022-2023 г-н Одаджиев_Х
  План МО 2022-2023 г-жа Инна Станева
  План МО 2022-2023 г-жа Инна Станева-ПМ
  План за работа на УКБППМН 2022-2023
  План за зимни условия 2022-2023
  План за борба против терористични актове 1022-2023
  План за пропусквателен режим
  План програма комуникация учител родител 2022-2023
  План за безопасни условия на труд 2022-2023
  Спортен календар 2022-2023
  График за родителски срещи през учебната 2022-2023
  Програма за спазване на мерки при COVID-19
  Списък учебници 2022-2023

 

 

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
More information Ok