АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ, КОИТО СЕ ПРЕДЛАГАТ В УЧИЛИЩЕТО

Тип на файл
 Административна услуга Сваляне
Заявление от родител да извиняване на отсъствия Свали файла от тук
 Приемане и преместване   Свали файла от тук
   Издаване на диплома за средно образование   Свали файла от тук
   Издаване на удостоверения за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за
 завършване на клас, етап или основна степен на образование.
  Свали файла от тук
   Издаване на служебна бележка за подадено заявление за допускане до държавни зрелостни изпити   Свали файла от тук
   Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити   Свали файла от тук
 Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения,
 свидетелства, дипломи
   Свали файла от тук
 Издаване на Удостоверения за професионално обучение и Свидетелства за професионална квалификация    Свали файла от тук
   Издаване на Удостоверения за валидиране на професионална квалификация по част от професия и
 Свидетелства за валидиране на професионална квалификация
  Свали файла от тук
   Издаване на европейско приложение към дипломата за средно образование
 ( влиза в сила от учебната 2021/2022 учебна година)
  Свали файла от тук
   Издаване на европейско приложение на свидетелство за професионална квалификация
 (влиза в сила от учебната 2021/2022 учебна година)
  Свали файла от тук
 Декларация-съгласие от родител, настойник ПРОЦ 04   Свали файла от тук
 Декларация-съгласие от субекта на данни ПРОЦ. 04   Свали файла от тук
 Декларация-съгласие от субекта на данни със съгласието на родител, попечител ПРОЦ. 04 (1)   Свали файла от тук
 Заявление оттегляне от родител, настойник ПРОЦ 04 (1)   Свали файла от тук
   Заявление оттегляне от субекта на данни със съгласието на родител, попечител ПРОЦ 04 (1)   Свали файла от тук
   Заявление оттегляне ПРОЦ 04 (3)   Свали файла от тук
Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
More information Ok