Млечният път – името на нашата галактика. Тук в един от ръкавите се намира слънчевата система, земята, нашият дом. Разстоянията са изключително големи, затова те се измерват в светлинни години – това е разстоянието, което светлината изминава за една година. От единия край до другия ще са й необходими около 100 000 години. Звезди, звезден прах, мъглявини, газ, черни дупки, убийствена радиация и гравитация в невъобразим мащаб . Броят на звездите  тук е около 200 милиарда, като най – близката е на 4 светлинни години. Човек за да стигне до нея ще са му необходими 70 000 години. Млечния път е стара галактика, най старата открита звезда е на 13,7 млрд години, почти колкото възрастта на вселената. Тук присъстват химичните елементи от цялата Менделеева таблица. Най – леките водород и хелий до най –тежките злато и желязо. Всички те се раждат тук след смъртта на някоя звезда.


Ето и нашата планета, жива, красива, единствената, на която има живот. Земята се е образувала преди около 4,54 милиарда години и скоро след това е придобила единствения си естествен спътник – Луната. Според най-разпространената и широко приета теория Земята се е образувала преди четири и половина милиарда години заедно с другите планети от Слънчевата система, като преди това е представлявала газово-прахов облак. Няколко милиона години след формирането си Земята се е сблъскала с една малка протопланета – Тея. Този гигантски сблъсък е създал Луната – единствения естествен спътник на Земята. Отначало гореща и течна, повърхността на Земята постепенно се е охладила. Водата най-вероятно е била пренесена от многобройни метеорити и комети. В тази първична водна среда са се зародили органични молекули и едноклетъчни организми.
В течение на повече от три милиарда години животът се е развивал бавно, но неудържимо, променяйки земната среда. Фотосинтезиращите живи същества са обогатили атмосферата с кислород и са се появили многоклетъчни организми. След възникването на гръбначните организми бързо се развиват риби, а от тях – първите земноводни, които се прехвърлят и на сушата. От тези първи организми, дишащи въздух, са се развили влечугите, някои от които, са известни под името динозаври, са достигнали гигантски размери. Динозаврите са владели планетата стотици милиони години. През това време са се развили първите бозайници. Сблъсък на Земята с голям астероид е станал причина за масовото измиране на динозаврите. Бозайниците са се оказали по-добре приспособени към новите условия и сега са господстващият клас животни. Няколко десетки милиона години след изчезването на динозаврите, измежду бозайниците в Африка се е появил разредът Примати. От тях преди няколко десетки хиляди години са възникнали човекоподобните и нашият вид – човекът (Homo sapiens).
Обиколката на земята е около 40 000 км, а радиуса е 6370 км. Земята се върти около оста си, и около слънцето. Едно завъртане около оста трае 24 часа – денонощие. А една обиколка около слънцето - 1 година. Около 70% от повърхността на Земята е покрита от морета и океани, а останалото са континентите, островите, реките и езерата. Отгоре се намира земната кора с дебелина от 5 до 50 км, под нея мантия и ядро. Ядрото е съставено от разтопено желязо и при въртене се генерира магнитно поле. Полето отклонява частиците на слънчевия вятър и така ни пази от слънчевата радиация. Ако магнитното поле не съществува живота на земята ще загине.
Единствения естествен спътник на земята е луната. Тя няма атмосфера, радиуса на планетата е четири пъти по- малък от земния. Около 1700км. Върти се около оста си, но ние виждаме все една и съща страна. Върти се и около земята, като виждаме частта, която е осветена от слънцето. Една обиколка е 27 дена
Гравитационното привличане, което Луната оказва върху Земята, е причина за океанските приливи и отливи. Има слабо магнитно поле и е залята от радиация. Има останала замръзнала вода от тъмната страна на луната, няма живот, Луната е покрита с десетки хиляди кратери с диаметър, по-голям от 1 километър. Повечето са на стотици милиони години и са отлично запазени поради липсата на атмосфера или геологична активност. Температурата вечер пада до -190 градуса, а денем около 120 градуса. Тези големи разлики са, защото няма атмосфера.
Първият космически апарат, кацнал на Луната, е съветският Луна 2 (1959 г.)
Нийл Армстронг и Едуин Олдрин стават първите хора, стъпили на Луната. След края на програма Аполо човешкото изследване на спътника е прекратено.
Вижте разнообразието, което съществува на земята.

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
More information Ok