С Excel създайте програма, която да генерира случайно цяло число в интервал зададен от потребителя. Потребителят въвежда минимално и максимално число. При натискане на клавиша F9 програмата дава цяло число в зададения интервал. За създаване на програмата се използват вградените функции в приложението, като INT, която дава цялата част на число с десетична запетая. Друга функция без аргументи е функцията RAND() която генерира случайно число в интервал (0; 1) Задачата е подходяща за ученици с засилен интерес към приложението Excel и математиката. Може да направите и програма, която генерира 6 цели числа в интервал [1; 49} Свалете примерни файлове

  Свалете файла от тук Свалете файла от тук

 

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
More information Ok