СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ

на Профилирана гимназия „Академик Петко Стайнов” за 2020-2024 година.
Разработването на Стратегия за развитие е породена от необходимостта за постигане на по-високи резултати в образователната дейност, за модернизиране на образованието, за още по-стриктно съблюдаване на правата на децата и възпитаването им в духа на националните и етническите ценности. Ориентираност към интереса и към мотивацията на ученика, в дух на хуманизъм и толерантност.Осигуряване на равен достъп до качествено образование и приобщаване всеки ученик, както и съхраняване на културното многообразие и приобщаване чрез българския език.

Разработването на стратегията позволява да се анализират взаимодействията на учeбното заведение с външната среда, като по този начин се извършва преглед и оценка на съществуващите стандарти и ценности, откриват се слабите звена, идентифицират се недостатъци и потребности.

Свалете файла от тукCookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
More information Ok