обратно

към сайта

 
 

Елементи на листа за отговори

и идентификационната бланка  за ДЗИ

 

         Листът за отговори и свитъкът за  свободни отговори са  примерни за държавния зрелостен изпит по БЕЛ.  Листовете за отговори по останалите предмети ще изглеждат по същия начин, но броят на въпросите с избираем отговор ще е различен и всеки лист ще отразява формата на теста по съответния предмет, напр. въпросите с избираем отговор в теста по математика ще са  20, по география и икономика 30, по чужд език 50 и т.н. Същото се отнася и до свитъка за свободните отговори.

 
 

Rounded Rectangular Callout: Баркод   (уникален за всеки зрелостник)

Rounded Rectangular Callout: Баркод   (уникален за всеки зрелостник)

Rounded Rectangular Callout: Баркод   (уникален за всеки зрелостник)

Rounded Rectangular Callout: Баркод   (уникален за всеки зрелостник)

Rounded Rectangular Callout: Баркод   (уникален за всеки зрелостник)

Rounded Rectangular Callout: Баркод   (уникален за всеки зрелостник)

Rounded Rectangular Callout: Баркод   (уникален за всеки зрелостник)

Rounded Rectangular Callout: Баркод   (уникален за всеки зрелостник)

Rounded Rectangular Callout: Баркод   (уникален за всеки зрелостник)